Bộ phim chán nhất mà bạn từng xem?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim

,

phim ảnh

Hẳn là Cô dâu 8000 tuổi, hoặc Vợ tôi là cảnh sát, coi hơn 100 tập vẫn chưa thấy ai làm cảnh sát cả.

Ko hẳn là mình coi đâu mà mọi ng ở nhà coi và nhà có mỗi 1 cái TV. Chữ chán ko lột tả hết những phim này :D

Trả lời

Hẳn là Cô dâu 8000 tuổi, hoặc Vợ tôi là cảnh sát, coi hơn 100 tập vẫn chưa thấy ai làm cảnh sát cả.

Ko hẳn là mình coi đâu mà mọi ng ở nhà coi và nhà có mỗi 1 cái TV. Chữ chán ko lột tả hết những phim này :D