Bố Yang của YG Ent. từ chức, liệu đế chế YG thực sự sẽ sụp đổ hay sẽ được thay máu?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Từ chức ko phải là họ bỏ luôn cả đế chế của mình. Từ chức chỉ là các để cải thiện hình ảnh của tập đoàn thôi. Kiểu như đã có sự vụ xảy ra thì luôn phải có ng chịu trách nhiệm, và ng cao nhất chịu trách nhiệm rồi thì dư luận sẽ được xoa dịu thôi. Từ đó ác cảm của công chúng với công ty sẽ được cải thiện rồi họ sẽ dần dần lấy lại vị thế thôi. Dễ dàng gì có chuyện sụp đổ. Vả lại trước khi từ chức chắc chắn đã có sự sắp xếp toàn bộ rồi. Tóm lại, việc từ chức chỉ là hình thức, 1 trong những bước để lấy lại hình ảnh. Như 1 con tàu quá tải, cần bỏ bớt vài thứ cho khỏi chìm vậy thôi.

Trả lời

Từ chức ko phải là họ bỏ luôn cả đế chế của mình. Từ chức chỉ là các để cải thiện hình ảnh của tập đoàn thôi. Kiểu như đã có sự vụ xảy ra thì luôn phải có ng chịu trách nhiệm, và ng cao nhất chịu trách nhiệm rồi thì dư luận sẽ được xoa dịu thôi. Từ đó ác cảm của công chúng với công ty sẽ được cải thiện rồi họ sẽ dần dần lấy lại vị thế thôi. Dễ dàng gì có chuyện sụp đổ. Vả lại trước khi từ chức chắc chắn đã có sự sắp xếp toàn bộ rồi. Tóm lại, việc từ chức chỉ là hình thức, 1 trong những bước để lấy lại hình ảnh. Như 1 con tàu quá tải, cần bỏ bớt vài thứ cho khỏi chìm vậy thôi.