Con đường thăng tiến của một kiến trúc sư?

  1. Hướng nghiệp

Mn có thể chia sẻ về lộ trình nghề nghiệp để có thể trở thành một kiến trúc sư không ạ? Trong nghề này, con đường thăng tiến sẽ có những mốc cụ thể như thế nào ạ?

Từ khóa: 

nghề kiến trúc

,

hướng nghiệp

,

hướng nghiệp