Bốn dòng sông lớn nhất ở Trung Quốc ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trường Giang, Hoàng Hà, Hắc Long Giang, Châu Giang.
Trả lời
Trường Giang, Hoàng Hà, Hắc Long Giang, Châu Giang.