Đại học Ngoại ngữ có những thư viện nào? 

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có thể sử dụng hệ thống các thư viện bao gồm: thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Nhân văn, Thư viện Tự nhiên, thư viện ngoại ngữ, thư viện Kí túc xá Mễ Trì,... Ngoài ra, Sinh viên Ngoại ngữ còn có một thư viện riêng đó là trung tâm học liệu Ngoại ngữ hay còn gọi là thư viện B3. Tầng 1 nhà B3 là nơi lưu trữ và phục vụ cácc tài liệu tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. Tầng 2 nhà C3- công trình khoa Pháp lưu trữ các tài liệu tiếng Pháp, Đức, Nga.
Trả lời
Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có thể sử dụng hệ thống các thư viện bao gồm: thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Nhân văn, Thư viện Tự nhiên, thư viện ngoại ngữ, thư viện Kí túc xá Mễ Trì,... Ngoài ra, Sinh viên Ngoại ngữ còn có một thư viện riêng đó là trung tâm học liệu Ngoại ngữ hay còn gọi là thư viện B3. Tầng 1 nhà B3 là nơi lưu trữ và phục vụ cácc tài liệu tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. Tầng 2 nhà C3- công trình khoa Pháp lưu trữ các tài liệu tiếng Pháp, Đức, Nga.