Các anh chị có lời khuyên gì dành cho tấm chiếu mới đi làm?

  1. Phong cách sống

Sắp phải vào đời nên xin các anh chị một số lời khuyên khi chân ướt chân ráo bước vào môi trường công sở ạ 😅

Từ khóa: 

đi làm

,

phong cách sống

"First impressions last"
Chăm chỉ, chủ động tối đa
Làm đến độ mà sau đó bạn ngồi lướt facebook cũng k ai đặt câu hỏi về khả năng làm việc của bạn
Trả lời
"First impressions last"
Chăm chỉ, chủ động tối đa
Làm đến độ mà sau đó bạn ngồi lướt facebook cũng k ai đặt câu hỏi về khả năng làm việc của bạn

Mới đi làm à? đây là vài lời khuyên nhé:

Quan sát nhiều lên, tay chân chủ động vào, hỏi nhiều vào nhưng đừng hỏi lúc người khác đang bận, cái gì không biết thì đừng có hăng hái nhận, đã nhận thì làm cho xong, đừng đòi hỏi quyền lợi hay so sánh bản thân với người khác, đừng hăng hái góp ý hay cải tiến khi chưa hiểu rõ tất cả mọi khía cạnh công việc, đừng hăm hở dạy người lớn tuổi hơn mình công nghệ thông tin với ngoại ngữ, tập chi tiêu tiết kiệm đi và đừng mở thẻ tín dụng nếu chưa thực sự cần thiết.

Good luck!

Trải nhiều vào em ơi
Bao giờ nó sờn thì thôi

nên chăm chỉ tám chuyện và chịu khó ăn vặt cộng thêm uống được rượu công thêm chịu chi cộng thêm năng lực tốt là đời sẽ lên hương nghi ngút :v