Các bậc đào tạo của ngành Hán Nôm ở trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện nay, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN là cơ sở duy nhất trong nước đào tào ngành Hán Nôm ở cả ba bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học lên các bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở ngay trong trường hoặc các nơi khác như Viện KHXH, trường ĐH Sư phạm,...
Trả lời
Hiện nay, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN là cơ sở duy nhất trong nước đào tào ngành Hán Nôm ở cả ba bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học lên các bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở ngay trong trường hoặc các nơi khác như Viện KHXH, trường ĐH Sư phạm,...