Có một hay nhiều vũ trụ? Đâu là giới hạn của vũ trụ

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo nghĩa Hán-Việt thì Vũ là không gian, Trụ là thời gian. Vũ trụ được hiểu theo hai nghĩa: một là toàn bộ thực tế vật chất khác quan trọng không gian và thời gian; hai là, khoảng không gian bao la bên ngoài trái đất. Theo GS.TS Nguyễn Quang Riệu, giám đốc nghiên cứu của Đài thiên văn Paris (Pháp), thì vũ trụ giãn nở sau khi được tạo bởi vụ nổ nguyên thủy cách đây khoảng 15 tỉ năm... Vụ nổ nguyên thủy còn được gọi là vụ nổ lớn (Big Bang). Vũ trụ trong quá khứ đặc hơn bây giờ. Đa số các nhà khoa học cho rằng vũ trụ sẽ giãn nở không ngừng và do đó không có giới hạn.
Trả lời
Theo nghĩa Hán-Việt thì Vũ là không gian, Trụ là thời gian. Vũ trụ được hiểu theo hai nghĩa: một là toàn bộ thực tế vật chất khác quan trọng không gian và thời gian; hai là, khoảng không gian bao la bên ngoài trái đất. Theo GS.TS Nguyễn Quang Riệu, giám đốc nghiên cứu của Đài thiên văn Paris (Pháp), thì vũ trụ giãn nở sau khi được tạo bởi vụ nổ nguyên thủy cách đây khoảng 15 tỉ năm... Vụ nổ nguyên thủy còn được gọi là vụ nổ lớn (Big Bang). Vũ trụ trong quá khứ đặc hơn bây giờ. Đa số các nhà khoa học cho rằng vũ trụ sẽ giãn nở không ngừng và do đó không có giới hạn.