Các Chứng chỉ ket pet có nhất thiết phải lấy?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

học tiếng anh

,

chứng chỉ tiếng anh

,

giáo dục

,

ngoại ngữ

Đến giờ mình vẫn sống và làm việc mà không biết chứng chỉ ket pet là cái gì thì hiển nhiên không nhất thiết phải lấy rồi. :)

Trả lời

Đến giờ mình vẫn sống và làm việc mà không biết chứng chỉ ket pet là cái gì thì hiển nhiên không nhất thiết phải lấy rồi. :)