Các cơ chế gây phù trong xơ gan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Tăng áp lực thủy tĩnh B. Giảm áp lực keo. C. Tăng tính thấm thành mạch
Trả lời
A. Tăng áp lực thủy tĩnh B. Giảm áp lực keo. C. Tăng tính thấm thành mạch