Tại sao đàn áp được coi là cơ chế bảo vệ bản ngã cơ bản nhất?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

đàn áp

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Tại sao nó lại là cơ chế bảo vệ bản thân trong khi đàn áp là cảm giác khiến chúng ta thêm stress, tức nước vỡ bờ, dễ gây trầm cảm hơn nhỉ?
Trả lời
Tại sao nó lại là cơ chế bảo vệ bản thân trong khi đàn áp là cảm giác khiến chúng ta thêm stress, tức nước vỡ bờ, dễ gây trầm cảm hơn nhỉ?
Sự đàn áp được coi là cơ sở của tất cả các cơ chế phòng vệ khác vì nó tác động cơ bản đến nhận thức có ý thức. Nếu một ý nghĩ, ký ức hoặc cảm xúc không thoải mái bị kìm nén, tâm trí có ý thức sẽ không nhận thức được điều đó và do đó không cần hoặc có cơ hội sử dụng bất kỳ cơ chế phòng vệ nào khác nhé bạn.

Nó không những là cơ bản nhất mà còn là duy nhất.

Bởi vì kèm nén là sự ngăn chặn vô thức những cảm xúc khó chịu, xung động, ký ức và suy nghĩ từ tâm trí bạn. Nó không qua trường lớp, không qua ai dậy mà nó đến từ chính những ý thức trong bạn thì đương nhiên nó là cơ chế bảo vệ bản thân cơ bản nhất rồi!