Bản ngã là gì?

  1. Triết học

  2. Tôn giáo

Hi. Mình là người mới tìm hiểu về Đạo Giáo. Mình đang gặp khó khăn trong việc hiểu bản ngã là gì. Mọi người có thể giải thích hoặc hướng dẫn mình tìm tài liệu được không?

Từ khóa: 

bản ngã

,

triết học

,

triết học

,

tôn giáo

Theo sự hiểu của mình. Bản ngã chính là bản chất. Bản chất của viên gạch, bản chất của ngôi nhà, bản chất của con đường, bản chất của chiếc lá, bản chất của con người. Nói về bản ngã để nói về cái gốc của sự vật sự việc. Cái chất bám thủ và tạo tạc lên sự vật sự việc.

Nhưng vạn vật lại không tự sinh tự diệt. Thứ này tồn tại ắt hẳn là dưới sự mất đi, hợp nhất, tác động... của một thứ khác. Giống như gạch được làm từ đất sét và đất sét lại được hợp thành từ vân vân những thứ khác. Tương tự như vậy, cả nhân loại đều chịu sự chi phối này.

Kết lại là bản ngã lại chính là vô ngã. Nghĩa là cứ tưởng gạch là gạch mà gạch lại không phải gạch. Nhà là nhà mà nhà lại không phải nhà. Ta là ta mà ta lại không phải ta.

Trả lời

Theo sự hiểu của mình. Bản ngã chính là bản chất. Bản chất của viên gạch, bản chất của ngôi nhà, bản chất của con đường, bản chất của chiếc lá, bản chất của con người. Nói về bản ngã để nói về cái gốc của sự vật sự việc. Cái chất bám thủ và tạo tạc lên sự vật sự việc.

Nhưng vạn vật lại không tự sinh tự diệt. Thứ này tồn tại ắt hẳn là dưới sự mất đi, hợp nhất, tác động... của một thứ khác. Giống như gạch được làm từ đất sét và đất sét lại được hợp thành từ vân vân những thứ khác. Tương tự như vậy, cả nhân loại đều chịu sự chi phối này.

Kết lại là bản ngã lại chính là vô ngã. Nghĩa là cứ tưởng gạch là gạch mà gạch lại không phải gạch. Nhà là nhà mà nhà lại không phải nhà. Ta là ta mà ta lại không phải ta.

Mình từng đọc cuốn Hành trình về phương Đông cũng bắt gặp thuật ngữ này khá nhiều và phải tự đi tìm hiểu. Sau khi nghiên cứu thì theo mình hiểu ''Bản ngã'' chính là sống với cái tôi của mình. Cái tôi càng lớn thì càng tạo ra sự khẳng định mình và cái tôi của chính mình. Triết lý nhà Phật cho rằng, một khi cái tôi càng lớn thì con người càng gây nhiều nghiệp chướng và sai lầm.

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/21021554116637009-1644216090_1024.jpg

Theo từ Hán Việt, nghĩa của từ bản ngã ta có thể hiểu theo như sau:

Bản = Bổn = 本

Ngã = Tôi = 我

Bản ngã = 本我 = chính tôi, ý là nói về chính mình.