Phật tử có ăn uống bình thường như mọi người không?

  1. Tôn giáo

Mình thắc mắc điều này nhưng không quen ai để hỏi. Mong được giải đáp ạ.

Từ khóa: 

tôn giáo

Thường thì khi sinh hoạt thành tăng đoàn nơi đền chùa sẽ ăn chay. Nhưng có lẽ Phật tử bạn nói là con người bình thường vs theo Phật.
Ví dụ như mình có quy y Tam Bảo, nương vào cửa Phật vs mình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Theo Phật là nguyện phát tâm bồ đề, từ bi, hướng tới cuộc sông bớt tham sân si... chứ chưa hẳn giữ giới mà lòng dậy sóng bạn ạ.
Còn rất nhiều người không theo Phật nhưng ăn chay hay một số môn phái họ vẫn ăn đầy đủ.
Ăn là phương tiện duy trì sự sống, không phải ăn chay là chứng ngộ.
Trả lời
Thường thì khi sinh hoạt thành tăng đoàn nơi đền chùa sẽ ăn chay. Nhưng có lẽ Phật tử bạn nói là con người bình thường vs theo Phật.
Ví dụ như mình có quy y Tam Bảo, nương vào cửa Phật vs mình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Theo Phật là nguyện phát tâm bồ đề, từ bi, hướng tới cuộc sông bớt tham sân si... chứ chưa hẳn giữ giới mà lòng dậy sóng bạn ạ.
Còn rất nhiều người không theo Phật nhưng ăn chay hay một số môn phái họ vẫn ăn đầy đủ.
Ăn là phương tiện duy trì sự sống, không phải ăn chay là chứng ngộ.

Theo như mình được biết trong Phật giáo có phật giáo nguyên thủy và phật giáo đại thừa. Phật giáo nguyên thủy ngày trước các phật tử đi khất thực ai cho cái gì thì sẽ ăn cái đó. Còn về ăn chay được bắn nguồn từ phật giáo đại thừa. Trong Phật giáo đều hướng đến sự giải thoát: “Này các tỳ kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, Pháp này cũng chỉ có một vị là vị Giải Thoát”. ( Udana, Kinh Tự Thuyết) để được giải thoát thì phải diệt khổ mà muốn diệt được khổ thì phải từ bỏ những thứ đó.

Nhìn vào sức khoẻ và loại hình công việc mà có chế độ ăn hợp lý, đừng bám chấp vào cái danh Phật tử.

Nghe đồn phật gia bài trừ việc sát sinh, thế mà các đệ tử vẫn ăn uống mặc nghỉ bình thường , thật là kỳ lạ?

Không những ăn uống, mà Phật tử còn biết ngủ nghỉ, biết tắm rửa và xem tivi như mọi người nữa bạn.

Nó phức tạp lắm. Có nhiều giáo phái Phật giáo với các quy tắc hơi khác nhau và một số Phật tử thường không tuân thủ các quy tắc đó vì vậy “những gì Phật tử ăn” có thể rất khác nhau giữa các Phật giáo.

Nói chung, các Phật tử cố gắng tránh các món ăn từ động vật nhưng với những phật tử thực hành chay kỳ thì vào những ngày không ăn chay vẫn hoàn toàn được ăn trứng bình thường. Và cũng có một số Phật giáo tránh một số thành phần cay nồng như tỏi và tỏi tây.

Phật tử cũng là người, cũng ăn uống như thường thôi. 1 số ngày, hoặc tháng có thể ăn chay, ko uống rượu (Phật giáo Bắc Tông). Hoặc có ng ăn chay trường (thuần chay như giới Tăng Ni).

Nhưng túm hết lại họ vẫn bỏ đồ ăn nước uống vào mồm rồi nhai nuốt như ng thường.

*J4F* Chứ ko ăn bằng lỗ mũi đâu nhé 🤣🤣