Giao dịch margin là gì?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Blockchain

  3. Tài chính & Đầu tư

  4. Xã hội

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

blockchain

,

tài chính & đầu tư

,

xã hội

giao dịch margin là vay tiền của công ty chứng khoán 
Trả lời
giao dịch margin là vay tiền của công ty chứng khoán 
Giao dịch margin giống kiểu đi vay tiền ý b. Mình thì mình ko dám dùng margin, nó cx nhiều rủi ro lắm. 

Margin hay đòn bẩy tài chính là việc vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Khi dùng dịch vụ margin, bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với việc chỉ dùng vốn tự có, cơ hội để tăng gấp nhiều lợi nhuận đầu tư.

Bạn có 100 triệu và muốn dùng margin cho mã VNM. Hiện tại, VNM được công ty chứng khoán A cho vay với tỷ lệ 30%. Khi đó:

  • Bạn sẽ có 143 triệu để mua VNM, trong đó 100 triệu là vốn tự có, 43 triệu là số tiền công ty A cho bạn vay.

  • Lãi suất margin phải trả: 15,050 đồng/ngày (với lãi suất trung bình trên thị trường là 0.035%/ngày)

  • Phí giao dịch phải trả: 321,750 đồng (phí giao dịch trung bình trên thị trường là 0.225%)

là việc vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Khi dùng dịch vụ margin, bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với việc chỉ dùng vốn tự có, cơ hội để tăng gấp nhiều lợi nhuận đầu tư