Các phương pháp tự học Tiếng anh hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

Anh chị em cho em phương pháp tự học Tiếng anh hiệu quả được không ạ

Từ khóa: 

phương pháp học

,

tiếng anh

,

tự học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Chào em,

Câu hỏi này đã có khá nhiều bạn hỏi và câu hỏi quá chung chung. Em cần nêu rõ hơn mong muốn của em, chẳng hạn trong quá trình tự học em gặp khó khăn trong khâu nào: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng, hay Ngữ pháp? Từ đó trong từng khâu thì những anh chị, những bạn có kinh nghiệm mới trả lời cho em các phương pháp tuỳ vào mục đích và mong muốn của em được.

Trả lời

Chào em,

Câu hỏi này đã có khá nhiều bạn hỏi và câu hỏi quá chung chung. Em cần nêu rõ hơn mong muốn của em, chẳng hạn trong quá trình tự học em gặp khó khăn trong khâu nào: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng, hay Ngữ pháp? Từ đó trong từng khâu thì những anh chị, những bạn có kinh nghiệm mới trả lời cho em các phương pháp tuỳ vào mục đích và mong muốn của em được.

Phương pháp tự học tiếng anh hiệu quả là phương pháp ấy do bạn tu tìm ra