Các vùng địa lý và đơn vị hành chính của Nhật Bản?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhật Bản có 8 vùng địa lý: vùng Hokkaido, vùng Tohoku, vùng Kanto, vùng Chubu, vùng Kinki (vùng Kansai), vùng Chugoku, vùng Shikoku và vùng Kyushu-Okinawa. Đơn vị hành chính: Nhật Bản được chia thành 47 đô, đạo, phủ, huyện, trong đó có 1 đô (Tokyo), 1 đạo (Hokkaido), 2 phủ (Kyoto và Osaka), 43 huyện. Cụ thể: Hokkaido Tohoku: Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi • Yamagata Kanto: Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama • Tochigi, Tokyo Chubu: Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata • Shizuoka, Toyama, Yamanashi Kinki: Hyogo, Kyoto, Mie, Nara, Osaka, Shiga, Wakayama Chugoku : Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori, Yamaguchi Shikoku : Ehime, Kagawa, Kochi, Tokushima Kyushu: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki • Nagasaki, Oita, Saga, Okinawa
Trả lời
Nhật Bản có 8 vùng địa lý: vùng Hokkaido, vùng Tohoku, vùng Kanto, vùng Chubu, vùng Kinki (vùng Kansai), vùng Chugoku, vùng Shikoku và vùng Kyushu-Okinawa. Đơn vị hành chính: Nhật Bản được chia thành 47 đô, đạo, phủ, huyện, trong đó có 1 đô (Tokyo), 1 đạo (Hokkaido), 2 phủ (Kyoto và Osaka), 43 huyện. Cụ thể: Hokkaido Tohoku: Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi • Yamagata Kanto: Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama • Tochigi, Tokyo Chubu: Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata • Shizuoka, Toyama, Yamanashi Kinki: Hyogo, Kyoto, Mie, Nara, Osaka, Shiga, Wakayama Chugoku : Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori, Yamaguchi Shikoku : Ehime, Kagawa, Kochi, Tokushima Kyushu: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki • Nagasaki, Oita, Saga, Okinawa