Tại sao cần phải bảo vệ môi trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu hỏi được gộp với tại sao phải bảo vệ môi trường

Việc bảo vệ môi trường là cần thiết vì môi trường có tầm quan trọng đối với đời sống của con người. Khái niệm môi trường (được quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) đã quy định môi trường có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. Môi trường vừa là không gian sống của con người, vừa là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên để con người khai thác sử dụng. Bên cạnh đó, môi trường còn bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài (ví dụ như tầng Ozon trong khí quyển có nhiệm vụ hấp thụ và phản xạ trở lại các tia cực tím từ năng lượng mặt trời) ... Sự nâng cao chất lượng môi trường hay suy thoái chất lượng môi trường có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người.
Trả lời
Việc bảo vệ môi trường là cần thiết vì môi trường có tầm quan trọng đối với đời sống của con người. Khái niệm môi trường (được quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) đã quy định môi trường có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. Môi trường vừa là không gian sống của con người, vừa là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên để con người khai thác sử dụng. Bên cạnh đó, môi trường còn bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài (ví dụ như tầng Ozon trong khí quyển có nhiệm vụ hấp thụ và phản xạ trở lại các tia cực tím từ năng lượng mặt trời) ... Sự nâng cao chất lượng môi trường hay suy thoái chất lượng môi trường có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người.
Vì chúng ta là động vật khác là chúng ta có ý thức và đang tồn tại trên một quả trái đất mà 7 tie người cùng sống. Nếu ai cũng nghĩ “không bảo vệ môi trường” thì hậu quả của thiên nhiên ắt hẳn sẽ xảy đến. Ví dụ: Hiệu ứng nhà kình, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, núi lửa phun trào, mưa bão. - Nên mỗi người hãy tự có ý thức góp phần bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ chính bản thân & người khác: cha, mẹ, vợ, con, người thân, bạn bè