Cách áp dụng từ mới tiếng Anh đã học để sử dụng trong giao tiếp?

  1. Ngoại ngữ

Mọi người giúp mình áp dụng từ mới tiếng Anh đã học để giao tiếp với ạ vì trước đây mình có thử qua pp space repetition nhưng chỉ nhớ mặt nghĩa và mất nhiều thời gian nghĩ ra từ nói.

Kiểu khi mình muốn nói tiếng anh là ''đi ngủ'' mình sẽ nghĩ trong đầu ''đi'' là gì rồi ''ngủ'' là gì và thế là mình nói ''go sleep'' mặc dù nó không đúng tí nào. Mọi người giúp mình với ạ.

Từ khóa: 

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Có nghĩa là ''phản xạ tiếng Anh'' hiện tại của bạn chưa tốt. Mình có gợi ý cách học mình đã áp dụng như sau để tăng phản xạ và sử dụng tiếng Anh tự nhiên hơn:

  1. Kĩ năng đầu tiên mình mài dũa là kĩ năng Listening. Việc Nghe đi Nghe lại video nhiều lần sẽ giúp mọi người có dần có quen thuộc với giọng nói của người bản xứ. Phải quen trước cái đã. Sau đó mình sẽ cố gắng nghe từng câu thoại thật rõ ràng. Tiếp theo tra nghĩa những từ, cụm từ, 1 câu thoại mới mà mình thấy trong video ra 1 quyển tập take note
  2. Tiếp theo là kĩ năng Speaking. Trong quá trình Listening, mình cố gắng bắt chước những gì mà các nhân vật trong cuộc hội thoại nói, bắt trước từ phát âm, ngữ điệu. Cố gắng làm thật tốt và kiên trì mỗi ngày. Dân dần phản xạ được hình thành trong tiềm thức của mình. Và cảm giác rằng mình có thể nói được 1 câu Tiếng Anh hoàn chỉnh. Cảm giác rất vui đấy mọi người ạ.
  3. Cuối cùng đó là kĩ năng Writing. Nghe và ghi chép lại mọi người ạ. Kĩ năng này sẽ đi theo sau 2 kĩ năng Listening và Speaking. Trong khi Nghe, mình thường sẽ Nói lẩm bẩm trong miệng những câu thoại và bấm video dừng lại. Để ghi ra câu thoại mà mình vừa Nghe được. Cứ làm như vậy cho đến khi hết Video. Bạn cũng sẽ từ từ nhận ra rằng mình cũng có khả năng viết đấy não bạn dần có thể hình dung và nhận biết được đâu là chủ từ, động từ, trạng từ, tính từ trong câu.

Và một điểm lưu ý nữa là trong quá trình học các từ đặc trưng thường đi cùng với một số từ đơn khác bạn nên học các cụm từ đó để sử dụng dễ dàng hơn thay vì tất cả từ vựng đều học riêng lẻ. Và một số câu đơn giản sử dụng nhiều trong đời sống nên học thuộc để phản xạ nhanh hơn, bạn có thể tham khảo thêm link dưới đây:

Trả lời

Có nghĩa là ''phản xạ tiếng Anh'' hiện tại của bạn chưa tốt. Mình có gợi ý cách học mình đã áp dụng như sau để tăng phản xạ và sử dụng tiếng Anh tự nhiên hơn:

  1. Kĩ năng đầu tiên mình mài dũa là kĩ năng Listening. Việc Nghe đi Nghe lại video nhiều lần sẽ giúp mọi người có dần có quen thuộc với giọng nói của người bản xứ. Phải quen trước cái đã. Sau đó mình sẽ cố gắng nghe từng câu thoại thật rõ ràng. Tiếp theo tra nghĩa những từ, cụm từ, 1 câu thoại mới mà mình thấy trong video ra 1 quyển tập take note
  2. Tiếp theo là kĩ năng Speaking. Trong quá trình Listening, mình cố gắng bắt chước những gì mà các nhân vật trong cuộc hội thoại nói, bắt trước từ phát âm, ngữ điệu. Cố gắng làm thật tốt và kiên trì mỗi ngày. Dân dần phản xạ được hình thành trong tiềm thức của mình. Và cảm giác rằng mình có thể nói được 1 câu Tiếng Anh hoàn chỉnh. Cảm giác rất vui đấy mọi người ạ.
  3. Cuối cùng đó là kĩ năng Writing. Nghe và ghi chép lại mọi người ạ. Kĩ năng này sẽ đi theo sau 2 kĩ năng Listening và Speaking. Trong khi Nghe, mình thường sẽ Nói lẩm bẩm trong miệng những câu thoại và bấm video dừng lại. Để ghi ra câu thoại mà mình vừa Nghe được. Cứ làm như vậy cho đến khi hết Video. Bạn cũng sẽ từ từ nhận ra rằng mình cũng có khả năng viết đấy não bạn dần có thể hình dung và nhận biết được đâu là chủ từ, động từ, trạng từ, tính từ trong câu.

Và một điểm lưu ý nữa là trong quá trình học các từ đặc trưng thường đi cùng với một số từ đơn khác bạn nên học các cụm từ đó để sử dụng dễ dàng hơn thay vì tất cả từ vựng đều học riêng lẻ. Và một số câu đơn giản sử dụng nhiều trong đời sống nên học thuộc để phản xạ nhanh hơn, bạn có thể tham khảo thêm link dưới đây: