Chân dung số là gì?

 1. Xã hội

 2. Chuyển đổi số

Một bức chân dung số hoàn thiện sẽ bao gồm nhân khẩu học, thói quen tiêu dùng, lịch sử tín dụng.

Theo một số chuyên gia, lịch sử tín dụng tài chính là một trong những thông tin quan trọng nhất bởi việc đánh giá cả một quá trình sẽ giúp báo chính xác hơn về nhu cầu cũng như phản ứng có thể xảy ra của người dùng.

Từ khóa: 

chân dung số

,

xã hội

,

chuyển đổi số

Chân dung khách hàng được hiểu là đối tượng được xác định có khả năng là khách hàng của một doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm nhiều yếu tố nhân khẩu học như: (độ tuổi, giới tính, thu nhập, địa lý,…) hoặc những hành vi, yếu tố tác động dẫn đến việc mua hàng của đối tượng. Với những yếu tố này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lọc, lựa chọn thông điệp, nội dung phù hợp để tiếp cận đúng đến tệp khách hàng tiềm năng.
Cần xác định chân dung khách hàng hiệu quả qua các bước sau:
1. Dựa trên nhân khẩu học

Để xác định tính cách khách hàng, mọi người có thể sử dụng nhân khẩu học. Các chỉ số nhân khẩu học mà doanh nghiệp phải thu thập và xác định bao gồm:

 • Độ tuổi
 • Giới tính
 • Trình độ học vấn
 • Tình trạng hôn nhân
 • Mức thu nhập
 • Khu vực sinh sống

Với phương pháp này để phân chia đặc điểm theo nhóm người. Giúp nhà quảng cáo phân tích xu hướng thay đổi độ tuổi, nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả sản phẩm của khách hàng.

2. Dựa trên thời điểm khách hàng mua

Khi khách hàng mua theo nhu cầu thời vụ, doanh nghiệp dễ dàng xác định được độ tuổi, nhu cầu chi tiêu và yêu cầu giá trị của họ. Từ đó, dễ dàng hơn trong việc xác định chân dung khách hàng hiệu quả.

3. Dựa trên thị trường mục tiêu

Để có thể căn cứ vào thị trường mục tiêu để xác định chân dung khách hàng, bạn cần tìm hiểu về quy mô, phạm vi và số lượng khách hàng sinh sống tại một khu vực.

https://cdn.noron.vn/2022/08/04/49956189382274768-1659586449.jpg

Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh và sản phẩm thay thế để biết mức độ cạnh tranh hoặc phân khúc thị trường của bạn để xác định từng nhóm đối tượng và có khả năng gia tăng lợi nhuận.

4. Dựa trên nỗi đau của khách hàng

Cách bạn có thể xây dựng chân dung khách hàng là dựa trên nỗi đau của họ. Bạn nên tìm hiểu nỗi đau, những đối tượng phải chịu đựng nỗi đau đó để đưa ra giải pháp cho chúng.

5. Dựa trên sở thích và hành vi

Dựa trên sở thích và hành vi của khách hàng, chúng tôi sẽ vẽ ra chân dung khách hàng bằng cách tìm kiếm thông tin về nơi khách hàng tập trung nhiều nhất, nội dung họ thường xuyên tiếp nhận, phong cách sống của họ. và quan điểm của khách hàng,... Đây là một phần của nhân khẩu học nhưng nó là một cách để giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng của bạn.

6. Dựa trên tệp khách hàng hiện có

Doanh nghiệp cần khách hàng bất cứ lúc nào, và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi. Vì vậy, khi bạn tạo chiến dịch quảng cáo mới để xác định tính cách khách hàng dựa trên tệp hiện có, bạn nên cập nhật xu hướng, thay đổi đối tượng mục tiêu và đưa ra quyết định liên kết hợp lý.

Trả lời
Chân dung khách hàng được hiểu là đối tượng được xác định có khả năng là khách hàng của một doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm nhiều yếu tố nhân khẩu học như: (độ tuổi, giới tính, thu nhập, địa lý,…) hoặc những hành vi, yếu tố tác động dẫn đến việc mua hàng của đối tượng. Với những yếu tố này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lọc, lựa chọn thông điệp, nội dung phù hợp để tiếp cận đúng đến tệp khách hàng tiềm năng.
Cần xác định chân dung khách hàng hiệu quả qua các bước sau:
1. Dựa trên nhân khẩu học

Để xác định tính cách khách hàng, mọi người có thể sử dụng nhân khẩu học. Các chỉ số nhân khẩu học mà doanh nghiệp phải thu thập và xác định bao gồm:

 • Độ tuổi
 • Giới tính
 • Trình độ học vấn
 • Tình trạng hôn nhân
 • Mức thu nhập
 • Khu vực sinh sống

Với phương pháp này để phân chia đặc điểm theo nhóm người. Giúp nhà quảng cáo phân tích xu hướng thay đổi độ tuổi, nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả sản phẩm của khách hàng.

2. Dựa trên thời điểm khách hàng mua

Khi khách hàng mua theo nhu cầu thời vụ, doanh nghiệp dễ dàng xác định được độ tuổi, nhu cầu chi tiêu và yêu cầu giá trị của họ. Từ đó, dễ dàng hơn trong việc xác định chân dung khách hàng hiệu quả.

3. Dựa trên thị trường mục tiêu

Để có thể căn cứ vào thị trường mục tiêu để xác định chân dung khách hàng, bạn cần tìm hiểu về quy mô, phạm vi và số lượng khách hàng sinh sống tại một khu vực.

https://cdn.noron.vn/2022/08/04/49956189382274768-1659586449.jpg

Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh và sản phẩm thay thế để biết mức độ cạnh tranh hoặc phân khúc thị trường của bạn để xác định từng nhóm đối tượng và có khả năng gia tăng lợi nhuận.

4. Dựa trên nỗi đau của khách hàng

Cách bạn có thể xây dựng chân dung khách hàng là dựa trên nỗi đau của họ. Bạn nên tìm hiểu nỗi đau, những đối tượng phải chịu đựng nỗi đau đó để đưa ra giải pháp cho chúng.

5. Dựa trên sở thích và hành vi

Dựa trên sở thích và hành vi của khách hàng, chúng tôi sẽ vẽ ra chân dung khách hàng bằng cách tìm kiếm thông tin về nơi khách hàng tập trung nhiều nhất, nội dung họ thường xuyên tiếp nhận, phong cách sống của họ. và quan điểm của khách hàng,... Đây là một phần của nhân khẩu học nhưng nó là một cách để giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng của bạn.

6. Dựa trên tệp khách hàng hiện có

Doanh nghiệp cần khách hàng bất cứ lúc nào, và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi. Vì vậy, khi bạn tạo chiến dịch quảng cáo mới để xác định tính cách khách hàng dựa trên tệp hiện có, bạn nên cập nhật xu hướng, thay đổi đối tượng mục tiêu và đưa ra quyết định liên kết hợp lý.