Làm sao khi biết một cuộc vui đã diễn ra nhưng không có mặt mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Sinh nhật, Bạn mình mời mình và những bạn chơi cùng, mình bị nhầm lịch và không ai nhắn mình 1 tiếng, tối đó mình cbi đi sn thì mới biết sn đã diễn ra r và k có mình?

Những người bạn như vậy thật sự là người như nào??

Từ khóa: 

sinh nhật

,

bạn bè

,

tâm sự cuộc sống

Đừng buồn bạn ạ, trong bạn có bè mà trong bè có bạn.

Trả lời

Đừng buồn bạn ạ, trong bạn có bè mà trong bè có bạn.

Mời sinh nhật kiểu này là mời cho có lệ rồi, thế thì việc gì phải chơi với nhau nữa. Giả tạo 

Tức là có mặt hay không có mặt bạn cũng đều không quan trọng. Không sớm thì muộn thì bạn cũng sẽ biết điều này, dù sao hơi chạnh lòng 1 tý nhưng thế cũng tốt!