Cách chào hỏi của người Hàn Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong chào hỏi của người Hàn Quốc, thông thường họ chào nhau bằng cách cúi đầu; những trường hợp đặc biệt thì chào nhau bằng cách cúi lạy; khi giao tiếp xã hội thì chào bằng cách bắt tay. Thông thường người Hàn Quốc cúi đầu để chào hỏi. Họ chào nhau khi lần đầu gặp mặt và lúc chia tay, đối với người lớn tuổi thì họ chào hỏi một cách kính cẩn bằng cách cúi đầu xuống từ 30 đến 60 độ và giữ lạ khoảng 2 đến 3 giây. Việc cúi đầu càng thấp để chào, càng thể hiện sự kính trọng người đối diện. Nếu gặp lại người lớn tuổi đó trong cùng một ngày thì có thể chỉ chào bằng cách cúi nhẹ đầu. Với những người có vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn mình thì có thể chào bằng cách vẫy tay. Trong những trường hợp đặc biệt, hình thức chào hỏi truyền thống là cúi lạy. Cúi lạy là một hình thức chào rất kính cẩn bằng cách nắm hai tay lại, quý gối và cúi xụp xuống để chào. Hình thức chào cúi lạy để được trong một số dịp đặc biệt như các ngày lễ, Tết; khi lâu ngày gặp lại người lớn tuổi hay khi về chào bố mẹ sau khi thành hôn. Ngoài ra, trong giao tiếp xã hội thì người ta chào xã giao bằng cách bắt tay nhau. Người ta thường bắt tay chào trong quan hệ công việc, chủ yếu giữa đàn ông với nhau. Khi bắt tay, người lớn tuổi hơn hoặc có địa vị cao hơn sẽ chìa tay ra trước.
Trả lời
Trong chào hỏi của người Hàn Quốc, thông thường họ chào nhau bằng cách cúi đầu; những trường hợp đặc biệt thì chào nhau bằng cách cúi lạy; khi giao tiếp xã hội thì chào bằng cách bắt tay. Thông thường người Hàn Quốc cúi đầu để chào hỏi. Họ chào nhau khi lần đầu gặp mặt và lúc chia tay, đối với người lớn tuổi thì họ chào hỏi một cách kính cẩn bằng cách cúi đầu xuống từ 30 đến 60 độ và giữ lạ khoảng 2 đến 3 giây. Việc cúi đầu càng thấp để chào, càng thể hiện sự kính trọng người đối diện. Nếu gặp lại người lớn tuổi đó trong cùng một ngày thì có thể chỉ chào bằng cách cúi nhẹ đầu. Với những người có vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn mình thì có thể chào bằng cách vẫy tay. Trong những trường hợp đặc biệt, hình thức chào hỏi truyền thống là cúi lạy. Cúi lạy là một hình thức chào rất kính cẩn bằng cách nắm hai tay lại, quý gối và cúi xụp xuống để chào. Hình thức chào cúi lạy để được trong một số dịp đặc biệt như các ngày lễ, Tết; khi lâu ngày gặp lại người lớn tuổi hay khi về chào bố mẹ sau khi thành hôn. Ngoài ra, trong giao tiếp xã hội thì người ta chào xã giao bằng cách bắt tay nhau. Người ta thường bắt tay chào trong quan hệ công việc, chủ yếu giữa đàn ông với nhau. Khi bắt tay, người lớn tuổi hơn hoặc có địa vị cao hơn sẽ chìa tay ra trước.