1. Du lịch

Cách chơi tiến lên miền Bắc khác tiến lên miền Nam như thế nào?

Từ khóa: du lịch

Theo mình nhớ thì tiến lên miền Bắc yêu cầu chặt hơn:

  • Đánh phải cùng chất (rô, cơ, bích, tép) trừ việc xài 2. Bộ đôi, bộ ba, bộ dây muốn đè cũng tuân theo quy tắc này.
  • Đôi phải cùng màu
  • Bộ dây phải cùng chất
  • Ko được đánh 2 ở cuối, một số nơi còn ko được đánh tứ quý ở cuối luôn 

Trả lời

Theo mình nhớ thì tiến lên miền Bắc yêu cầu chặt hơn:

  • Đánh phải cùng chất (rô, cơ, bích, tép) trừ việc xài 2. Bộ đôi, bộ ba, bộ dây muốn đè cũng tuân theo quy tắc này.
  • Đôi phải cùng màu
  • Bộ dây phải cùng chất
  • Ko được đánh 2 ở cuối, một số nơi còn ko được đánh tứ quý ở cuối luôn