Cách chữa cháy do xe máy điện khi ko có bình chữa cháy Xin cảm ơn ạ?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Dựa theo tình huống cháy để có cách xử lý
- Nếu cháy nhỏ phát hiện sớm thì có thể dùng áo khoác... hoặc tìm xung quanh các loại vật dụng để trùm kín vùng cháy lại, hoặc dập bằng nước
- Nếu do hệ thống xe bị chập cháy to, có dấu hiệu nguy hiểm thì nên xác định bỏ xe mà chạy nhé
Trả lời
Dựa theo tình huống cháy để có cách xử lý
- Nếu cháy nhỏ phát hiện sớm thì có thể dùng áo khoác... hoặc tìm xung quanh các loại vật dụng để trùm kín vùng cháy lại, hoặc dập bằng nước
- Nếu do hệ thống xe bị chập cháy to, có dấu hiệu nguy hiểm thì nên xác định bỏ xe mà chạy nhé