Cách để học tốt tiếng Anh hơn?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Chào bạn, để trả lời câu hỏi của bạn thì sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên mình xin chia sẻ cách học mà mình đã trải nghiệm và theo mình là có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tiếng anh của mình

Mình lựa chọn cách tiếp cận và học tiếng Anh qua phim ảnh là phần nhiều. Mình thường sẽ xem qua bộ phim đó bằng tiếng Việt trước. Sau đó mình sẽ xe lại bộ phim đó với sub tiếng anh. Trong quá trình xem mình sẽ gặp lại các từ mới mà mình ấn tượng. Cùng với đó mình cũng nói lại bât cứ câu nào mình nghe thấy. Dần dần mình đã không còn cần sub tiếng anh khi xem nữa

Trả lời

Chào bạn, để trả lời câu hỏi của bạn thì sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên mình xin chia sẻ cách học mà mình đã trải nghiệm và theo mình là có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tiếng anh của mình

Mình lựa chọn cách tiếp cận và học tiếng Anh qua phim ảnh là phần nhiều. Mình thường sẽ xem qua bộ phim đó bằng tiếng Việt trước. Sau đó mình sẽ xe lại bộ phim đó với sub tiếng anh. Trong quá trình xem mình sẽ gặp lại các từ mới mà mình ấn tượng. Cùng với đó mình cũng nói lại bât cứ câu nào mình nghe thấy. Dần dần mình đã không còn cần sub tiếng anh khi xem nữa