Làm sao để học tốt được môn tiếng anh?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

học tiếng anh

,

luyện tiếng anh

,

english

,

tự học tiếng anh

,

giáo dục

Mình nghĩ là mỗi người sẽ có 1 cách học riêng, nhưng chắc chắn đọc xong bài này bạn sẽ có được nhiều cảm hứng để học tiếng Anh hơn.

Trả lời

Mình nghĩ là mỗi người sẽ có 1 cách học riêng, nhưng chắc chắn đọc xong bài này bạn sẽ có được nhiều cảm hứng để học tiếng Anh hơn.

Nghe nhiều, bắt chước, luyện tập

Viết nhiều

Cách duy nhất để học tốt chính là “học”. Học chăm chỉ. Học lâu dài. Dần dần sẽ biết mình nên học như thế nào.