Cách ghép các band ảnh Landsat trong phần mềm Arcgis?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các bước ghép các band ảnh Landsat trong phần mềm Arcgis 1. Download ảnh Landsat về. 2. Mở các band ảnh mong muốn trong phần mềm Arcgis. 3. Chọn Windows => Image Analysis. 4. Tích vào các band ảnh muốn ghép. 5. Chọn biểu tượng Composite Bands. 6. Sau khi phần mềm tạo ra ảnh tạm thời được ghép bởi các bands mong muốn, nhấn chuột phải vào layer ảnh mới được tạo ra, chọn Data -> Export Data rồi chọn định dạng ảnh mong muốn.
Trả lời
Các bước ghép các band ảnh Landsat trong phần mềm Arcgis 1. Download ảnh Landsat về. 2. Mở các band ảnh mong muốn trong phần mềm Arcgis. 3. Chọn Windows => Image Analysis. 4. Tích vào các band ảnh muốn ghép. 5. Chọn biểu tượng Composite Bands. 6. Sau khi phần mềm tạo ra ảnh tạm thời được ghép bởi các bands mong muốn, nhấn chuột phải vào layer ảnh mới được tạo ra, chọn Data -> Export Data rồi chọn định dạng ảnh mong muốn.