Cách gọi đơn vị tiền là củ, lít,... là từ đâu ra?

  1. Xã hội

Giờ chắc ai cũng quen cách gọi 1 củ 2 củ, 3 lít 4 lít rồi nhỉ :v cơ mà cách gọi đấy là xuất phát từ đâu thế? :v

Từ khóa: 

xã hội

Do dân mạng tự chế ra đấy =)))

Trả lời

Do dân mạng tự chế ra đấy =)))