Cách khắc phục Zalo bị chậm thời gian?

  1. Công nghệ thông tin

Huhu cùng 1 tài khoản Zalo nhưng sau khi đăng nhập vào thiết bị mới thì mọi tin nhắn đều ở dòng thời gian cũ, ví dụ bây h 29/7 nhưng mọi tin nhắn đều đang dừng ở 14/1. Mik đang có việc gấp cần nhắn mà bây h nó vậy mik ko biết cách khắc phục. Ai biết ko giúp mik vs

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Khi out khỏi Zalo và đăng nhập lại thường mất hết tin nhắn trước đấy luôn. Mình thường dùng song song zalo trên cả máy tính và điện thoại, khi nào thiết bị kia mất dữ liệu thì mình sẽ lên còn lại foward tin nhắn cần thiết cho chính mình hoặc tự reply lại tin nhắn đó để nó hiển thị trên thiết bị mình muốn.
Trả lời
Khi out khỏi Zalo và đăng nhập lại thường mất hết tin nhắn trước đấy luôn. Mình thường dùng song song zalo trên cả máy tính và điện thoại, khi nào thiết bị kia mất dữ liệu thì mình sẽ lên còn lại foward tin nhắn cần thiết cho chính mình hoặc tự reply lại tin nhắn đó để nó hiển thị trên thiết bị mình muốn.
Bạn thử bật sao lưu tin nhắn lên xem sao. Mình nhớ là khi đăng nhập ở thiết bị mới có câu hỏi là mình có muốn sao lưu để lấy lại tin nhắn không  hay sao ấy.