Cách phân chia các đới khí hậu trên Trái Đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trái Đất có 5 vành đai nhiệt, tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh). a. Đới nóng (hay nhiệt đới) - Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. - Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng. - Gió thổi thường xuyên: Tín phong - Lượng mưa trung bình: 1000mm -2000mm. b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới) - Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. - Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm. - Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới - Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm c. Hai đới lạnh (hay hàn đới) - Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam. - Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm. - Gió đông cực thổi thường xuyên. - Lượng mưa trung bình 500mm. Ngoài năm đới trên, trong các đới, người ta còn phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn, có tính chất riêng biệt về khí hậu như: đới nằm gần đường xích đạo hay cận nhiệt đới nằm ở các đường chí tuyến,…
Trả lời
Trái Đất có 5 vành đai nhiệt, tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh). a. Đới nóng (hay nhiệt đới) - Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. - Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng. - Gió thổi thường xuyên: Tín phong - Lượng mưa trung bình: 1000mm -2000mm. b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới) - Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. - Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm. - Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới - Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm c. Hai đới lạnh (hay hàn đới) - Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam. - Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm. - Gió đông cực thổi thường xuyên. - Lượng mưa trung bình 500mm. Ngoài năm đới trên, trong các đới, người ta còn phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn, có tính chất riêng biệt về khí hậu như: đới nằm gần đường xích đạo hay cận nhiệt đới nằm ở các đường chí tuyến,…