Cách phân loại văn học dân gian?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khung phân loại văn học dân gian gồm 3 cấp cơ bản : Loại, thể loại, biến thể của thể loại. Ngoài ra, giữa loại và thể loại còn có cấp trung gian là nhóm thể loại. a.Loại tự sự : a.1 Văn xuôi tự sự: Thần thọai, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn. a.2 Thơ ca tự sự : Sử thi, các loại vè, truyện thơ. a.3 Câu nói vần : Tục ngữ, câu đố, câu phù chú. b.Loại trữ tình : b.1 Thơ ca trữ tình nghi lễ: Bài ca nghi lễ lao động, Bài ca nghi lễ sinh hoạt, Bài ca nghi lễ tế thần b.2 Thơ ca trữ tình phi nghi lễ: Bài ca lao động, Bài ca trù sinh hoạt, Bài ca trù giao duyên. c.Loại kịch: Bao gồm ca kịch và trò diễn dân gian: chèo sân đình , tuồng đồ, những trò diễn có tích truyện, hoạt cảnh – hoạt ca, múa rối, múa rối, cải lương , lễ hội.
Trả lời
Khung phân loại văn học dân gian gồm 3 cấp cơ bản : Loại, thể loại, biến thể của thể loại. Ngoài ra, giữa loại và thể loại còn có cấp trung gian là nhóm thể loại. a.Loại tự sự : a.1 Văn xuôi tự sự: Thần thọai, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn. a.2 Thơ ca tự sự : Sử thi, các loại vè, truyện thơ. a.3 Câu nói vần : Tục ngữ, câu đố, câu phù chú. b.Loại trữ tình : b.1 Thơ ca trữ tình nghi lễ: Bài ca nghi lễ lao động, Bài ca nghi lễ sinh hoạt, Bài ca nghi lễ tế thần b.2 Thơ ca trữ tình phi nghi lễ: Bài ca lao động, Bài ca trù sinh hoạt, Bài ca trù giao duyên. c.Loại kịch: Bao gồm ca kịch và trò diễn dân gian: chèo sân đình , tuồng đồ, những trò diễn có tích truyện, hoạt cảnh – hoạt ca, múa rối, múa rối, cải lương , lễ hội.