1. Ngoại ngữ

Cách phát âm ký tự s đặt sau thời gian trong tiếng Anh?

Ví dụ trong câu "In the early 2000s" (đầu những năm 2000) hay là "In my 20s" (câu này mình chưa biết dịch như nào cho hay).

Từ khóa: english, pronounciation, tiếng anh, Ngoại ngữ
Bạn gõ Google Translate để xem nó đọc như thế nào! Mình nghĩ vì là tiếng Anh nên GT sẽ đọc chuẩn thôi! Theo mình cứ đọc bình thường và thêm s dựa theo quy tắc đọc s, như 2000s là two thousands thì s sẽ là /z/. 
In my 20s thì mình nghĩ có thể dịch là thời trẻ, thời vàng son của tuổi trẻ, những năm ngoài 20...

Trả lời

Bạn gõ Google Translate để xem nó đọc như thế nào! Mình nghĩ vì là tiếng Anh nên GT sẽ đọc chuẩn thôi! Theo mình cứ đọc bình thường và thêm s dựa theo quy tắc đọc s, như 2000s là two thousands thì s sẽ là /z/. 
In my 20s thì mình nghĩ có thể dịch là thời trẻ, thời vàng son của tuổi trẻ, những năm ngoài 20...
Đọc là Two thousands - s ở cuối bạn nhấn nhẹ nhưng vẫn đủ để nghe thấy, không bị nhầm với 2000