Những tố chất quan trọng tất cả những người khởi nghiệp thành công đều có là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp


Những người khởi nghiệp có thể bị nhìn nhận là hiếu thắng, thiếu kiên nhẫn, cứng đầu. Nhưng chỉ vì những người khởi nghiệp thường có thiên hướng mạnh mẽ về những sản phẩm sẽ mang lại lợi ích cho mọi người. Họ dấn thân vào thực hiện chúng ngay cả khi những người khác không nhìn thấy được những gì họ đang theo đuổi.

Và không phải tất cả những tố chất làm nên sự thành công của một người khởi nghiệp đều bị nhìn nhận tiêu cực như vậy. Thực tế, nhiều tố chất mà các nhà khởi nghiệp thường chia sẻ đều thiết yếu cho sự thành công của họ vì có liên hệ tới người khác và liên quan tới việc hình dung ra những gì người khác cần.

Bạn nghĩ tố chất quan trọng tất cả những người khởi nghiệp thành công đều có là gì?
Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Họ biết đầu tư vào bản thân, không sợ thất bại và điều quan trọng nhất là họ tin họ là người được chọn để thay đổi thế giới.

-> Cái này sách vở nhé. :))


Trả lời

Họ biết đầu tư vào bản thân, không sợ thất bại và điều quan trọng nhất là họ tin họ là người được chọn để thay đổi thế giới.

-> Cái này sách vở nhé. :))