Cần học những công nghệ Bigdata nào?

Theo mọi người những công nghệ bigdata nào chúng ta nên học và nên học theo cách nào? Cảm ơn mọi người.

Từ khóa: vtcc_intern_4, bigdata, Công nghệ thông tin
Bạn có thể tham khảo roadmap trong bài viết này xem sao

Trả lời

Bạn có thể tham khảo roadmap trong bài viết này xem sao

Những câu hỏi kiểu này thực sự rất khó để có thể trả lời, nếu bạn ở SG thì có thể tham gia buổi offline của bên Tinh Tế do Luân mập tổ chức, thông tin mình để ở bên dưới nhé, thứ 7 tuần này có 1 buổi offline đấy: