Cần làm gì khi nhóm bạn thân mâu thuẫn?

  1. Phong cách sống

Nếu có một nhóm bạn thân có một mâu thuẫn đứng trước nguy cơ ly tán, tôi nên làm gì?

Từ khóa: 

tình bạn

,

phong cách sống

Bạn nên xem xét nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là gì?Và quan trọng nhất họ còn xem nhau là bạn thân đc nữa k ? Thường nhóm bạn thân chơi vs nhau mà có nguy cơ ly tán thì 98% sợi dây liên kết tình bạn giữa họ đã k còn, điều 1 người sáng suốt nhất cần làm trong lúc này là giữ lấy 1 cái kết tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Trả lời

Bạn nên xem xét nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là gì?Và quan trọng nhất họ còn xem nhau là bạn thân đc nữa k ? Thường nhóm bạn thân chơi vs nhau mà có nguy cơ ly tán thì 98% sợi dây liên kết tình bạn giữa họ đã k còn, điều 1 người sáng suốt nhất cần làm trong lúc này là giữ lấy 1 cái kết tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Giảng hòa

Tìm nguyên nhân để giải quyết
Tổ chức một buổi karaoke xem sao

THÌ tim nguyên nhân để giải quyết mâu thuẫn