[Câu hỏi sưu tầm] Em chào cả nhà. Em mới đọc đc 3 cuốn sách mà đến cuốn thứ 4 đọc ko nổi nữa. Cả nhà có sách gì hay dậy về kỹ năng đọc sách bảo em với ạ?

Câu hỏi từ: Nhữ Tùng - Hội Yêu Sách

Từ khóa: kỹ năng đọc sách, sách, noron, Sách

Bạn có thể đọc cuốn "Đọc nhanh hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời" nhé? đọc chậm quá đôi khi cũng khiến bản thân bị mệt mỏi đấy.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/7f332a143a606520dd0f50bbd689a02a-1641983688.jpg

Trả lời

Bạn có thể đọc cuốn "Đọc nhanh hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời" nhé? đọc chậm quá đôi khi cũng khiến bản thân bị mệt mỏi đấy.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/7f332a143a606520dd0f50bbd689a02a-1641983688.jpg