[Câu hỏi sưu tầm] Theo bạn, một cuốn sách/ tác phẩm văn chương thế nào thì được xem là HAY Xin câu trả lời không quá mười từ thôi ạ!?

Nguồn cầu hỏi: Bạn Tầm Thị Thư - Hội Yêu Sách

Từ khóa: noron, sách, câu hỏi sưu tầm, Sách, Sáng tác

Cách hành văn có độ tinh và độc đáo.

Trả lời

Cách hành văn có độ tinh và độc đáo.

Tôi xin trả lời nếu xét là 1 tác phẩm hay thì đó phải là: "Nội dung khiến người đọc bị cuốn vào tác phẩm".

Tái bản nhiều lần và ng ta vẫn mua đọc.
10 chữ nhé :D
Tìm ra phiên bản khác tốt hơn của chính mình

Độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn, li kì, hài hước