Cây có bị sốc nhiệt không?

  1. Sinh vật cảnh

Những ngày nắng nóng cây thường bị héo rũ sau khi ở ngoài trời khá lâu, nếu mình tưới cây lúc đó thì cây có bị sốc nhiệt như ở người không?

https://cdn.noron.vn/2022/09/05/nhung-goc-hoa-mua-he-bi-heo-nho-khong-duoc-tuoi-nuoc-ngay-neu-khong-cay-se-kho-hoi-sinh-batch5-1656224482-361-width660height570-1662365194_1024.jpg
Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Anh 

Đức Nguyễn
 tự trồng và chăm sóc 1 vườn cây nhỏ nên có lẽ sẽ có thể giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Trả lời

Anh 

Đức Nguyễn
 tự trồng và chăm sóc 1 vườn cây nhỏ nên có lẽ sẽ có thể giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Tất nhiên rồi, cây là thực vật sống cần quá trình trao đổi chất. Vì vậy sự thay đổi đột ngột các yếu tố tác động vào cây đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trao đổi chất của nó, nếu quá mạnh thì đứt gãy quá trình và chết rũ.

Cây bị sốc nhiệt khi bạn thay đổi đột ngột môi trường, ví dụ đang ở trong nhà kính bạn đem ngay ra môi trường tự nhiên. Hoặc cây con (node) bị hấp hơi do lúc vận chuyển để trong hộp kín. Tưới cây thì hạn chế tưới buổi tối (nấm mốc làm thối rễ), hoặc lúc trời nắng (lúc này giá thể trồng cây sẽ bị nóng và khi tưới nước cho cây dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt ảnh hướng đến sự sinh trưởng và phát triển của mọi loại cây trồng).