Kết quả bạn đạt được đúng hay sai nếu bạn đi đúng trên con đường sai?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình đã để câu hỏi này ở các chủ đề đã lựa chọn là có ý nghĩa của nó. Cảm ơn Noron đã thay đổi. Nhưng mình muốn chia sẻ một thông điệp với những ai đang đi và tìm kiếm con đường Tâm Linh rằng các bạn sẽ thấy mọi con đường Tâm Linh đều đúng (đúng với cái lý của nó). Nhưng Tâm Linh,( Linh hồn) loài người chỉ có 1 nơi để trở về. Vua Solomon chép Kinh Thánh, sách Châm Ngôn chương 12 câu 7, cho biết rằng" Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh (linh hồn) trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó". Vậy nên, hãy cẩn thận và xem xét vì đó là con đường vĩnh viễn không bao giờ bạn được làm lại. Kết quả cuối cùng của linh hồn loài người chỉ có Đấng ban nó mới có quyền quyết định mà thôi.

Trả lời

Mình đã để câu hỏi này ở các chủ đề đã lựa chọn là có ý nghĩa của nó. Cảm ơn Noron đã thay đổi. Nhưng mình muốn chia sẻ một thông điệp với những ai đang đi và tìm kiếm con đường Tâm Linh rằng các bạn sẽ thấy mọi con đường Tâm Linh đều đúng (đúng với cái lý của nó). Nhưng Tâm Linh,( Linh hồn) loài người chỉ có 1 nơi để trở về. Vua Solomon chép Kinh Thánh, sách Châm Ngôn chương 12 câu 7, cho biết rằng" Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh (linh hồn) trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó". Vậy nên, hãy cẩn thận và xem xét vì đó là con đường vĩnh viễn không bao giờ bạn được làm lại. Kết quả cuối cùng của linh hồn loài người chỉ có Đấng ban nó mới có quyền quyết định mà thôi.

Nhắm 1 mũi tên vào bia và bắn, dù mũi tên đi theo đường cong hay đường thẳng thì nó vẫn có thể cắm đúng vào hồng tâm. Nhưng nếu quay người lại bắn vào đống đất đối diện với cái bia thì dù mũi tên có đi thẳng mức nào, đúng vị trí người bắn hướng đến chừng nào thì cũng ko có cách gì làm nó cắm vào hồng tâm cả, ngược lại, càng đi chính xác với đường ngắm thì nó càng không trúng vào bia.

Đi trên con đường sai, dù có đi đúng con đường thì mục tiêu phía trước chẳng bao giờ là mục tiêu ban đầu cả. Nếu ko biết quay đầu thì kết quả đạt được chắc chắn sẽ ko phải là mục tiêu đề ra.

Nếu nó là sai với mọi người mà miễn đúng với mình thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu mà bản thân cũng thấy con đường này sai mà vẫn đi, thì chứng tỏ nên quay đầu!

Theo mình thì đã đi trên con đường sai thì không có gì là đúng cả. 

Đã đi trên con đường sai thì kết quả có đúng mấy thì cũng vô nghĩa thôi bạn à.

Tôi nghĩ rằng đặt câu hỏi như này sẽ dễ hiểu hơn: "Nếu bạn đi đúng trên con đường sai thì kết quả bạn đạt được là đúng hay là sai?"