Phải làm thế nào khi bị người khác yêu cầu giấu diếm một điều gì đó?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

giấu diếm

,

tâm lý học

Tùy vấn đề là gì. Nếu người ta mới phạm pháp xong mà bạn giúp ng ta giấu thì có khi bạn bị tội đồng phạm hay chứa chấp tội phạm.

Còn nếu những vấn đề nếu giấu đi sẽ tốt hơn thì kín miệng là 1 lựa chọn đúng đắn. Lúc đó thì tốt nhất bạn đừng để tâm đến chuyện đó, xem như 1 chuyện nhỏ để nó từ từ phai nhạt mà lãng quên đi, đây là cách giấu tốt nhất.

Trả lời

Tùy vấn đề là gì. Nếu người ta mới phạm pháp xong mà bạn giúp ng ta giấu thì có khi bạn bị tội đồng phạm hay chứa chấp tội phạm.

Còn nếu những vấn đề nếu giấu đi sẽ tốt hơn thì kín miệng là 1 lựa chọn đúng đắn. Lúc đó thì tốt nhất bạn đừng để tâm đến chuyện đó, xem như 1 chuyện nhỏ để nó từ từ phai nhạt mà lãng quên đi, đây là cách giấu tốt nhất.

Nếu là chuyện của mình thì mình có quyền nói hoặc giấu, nếu đó là chuyện của họ hoặc người ngoài chúng ta nên giữ bí mật theo yêu cầu của họ.