Trưởng thành thường biểu hiện rõ nhất ở khía cạnh nào?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

trưởng thành

,

khía cạnh trưởng thành

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Theo mình nghĩ thì trưởng thành biểu hiện rõ nhất ở cảm xúc. Một người trưởng thành luôn điều khiển, kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt. Biết thông cảm qua cảm xúc, lời nói, việc làm, thái độ. Biết cư xử đúng mực, kiểm soát được cảm xúc của mình đúng cách, nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Trả lời

Theo mình nghĩ thì trưởng thành biểu hiện rõ nhất ở cảm xúc. Một người trưởng thành luôn điều khiển, kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt. Biết thông cảm qua cảm xúc, lời nói, việc làm, thái độ. Biết cư xử đúng mực, kiểm soát được cảm xúc của mình đúng cách, nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Mình nghĩ là ở khía cạnh tư duy và cảm xúc: độc lập nhưng vẫn quan tâm đến sự hiện diện của người khác trong cuộc đời.

Là khi bắt đầu biết nghĩ cho cả cảm nhận của mọi người xung quanh☺️

Theo mình thì trưởng thành biểu hiện rõ nhất không phải khi so sánh với ai khác mà là so sánh với bản thân của mình ở hiện tại với trước đó và mình nghĩ nên xem xét điều đó ở khía cạnh nhận thức. Nhận thức tốt thì kéo theo tư duy và cảm xúc cũng tốt