Cây này là cây gì đây ạ?

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850797734-1642124650.jpg
Từ khóa: Sinh vật cảnh

Cây cherry bạn nhé

Trả lời

Cây cherry bạn nhé