Cây này là cây gì đây ạ?

  1. Sinh vật cảnh

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850797734-1642124650.jpg
Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Cây cherry bạn nhé

Trả lời

Cây cherry bạn nhé

Tôi không biết là cây gì, nhưng tôi nghĩ bạn nên dùng những app chuyên về nhận diện cây cối, như Google Lens hay chuyên nghiệp hơn là Picture This.