Cây này tên là gì ạ?

  1. Sinh vật cảnh

Mình vô tình thấy cây này nhưng mà không biết tên của nó là gì.
Từ khóa: 

cây cảnh

,

sinh vật cảnh