Chào bạn. Hôm nay bạn có khoẻ không?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

tâm lý học

Mình khỏe lắm, còn bạn thì sao nè?

Trả lời

Mình khỏe lắm, còn bạn thì sao nè?

Hôm nay anh khỏe :) cảm ơn em đã hỏi thăm mọi người