Chiều dài sông?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chiều dài con sông là khoảng cách từ nguồn về tới cửa sông, tính bằng km. Việc xác định chiều dài của sông được tiến hành từ cửa sông, là vị trí dễ xác định hơn là nguồn sông. Độ chính xác trong phép đo độ dài sông phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ và phương pháp đo. Để đo chiều dài sông trên bản đồ, ta thường dùng compa mở hoặc máy đo chiều dài. Máy đo chiều dài là dụng cụ đo chiều dài của sông theo số vòng quay của bánh xe chuyển động dọc theo dòng sông. Tỷ lệ bản đồ càng lớn, độ dài của sông được xác định càng chính xác. Độ quanh co uốn khúc của sông và độ mở của compa ảnh hưởng lớn đến kết quả đo chiều dài của sông. Trên thực tế, thường dùng độ mở của compa bằng 1milimet đối với bản đồ tỷ lệ 1:50 000 và 1:100 000. Hiện nay thường sử dụng các công cụ máy tính (ảnh, bản đồ, các công cụ GIS)
Trả lời
Chiều dài con sông là khoảng cách từ nguồn về tới cửa sông, tính bằng km. Việc xác định chiều dài của sông được tiến hành từ cửa sông, là vị trí dễ xác định hơn là nguồn sông. Độ chính xác trong phép đo độ dài sông phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ và phương pháp đo. Để đo chiều dài sông trên bản đồ, ta thường dùng compa mở hoặc máy đo chiều dài. Máy đo chiều dài là dụng cụ đo chiều dài của sông theo số vòng quay của bánh xe chuyển động dọc theo dòng sông. Tỷ lệ bản đồ càng lớn, độ dài của sông được xác định càng chính xác. Độ quanh co uốn khúc của sông và độ mở của compa ảnh hưởng lớn đến kết quả đo chiều dài của sông. Trên thực tế, thường dùng độ mở của compa bằng 1milimet đối với bản đồ tỷ lệ 1:50 000 và 1:100 000. Hiện nay thường sử dụng các công cụ máy tính (ảnh, bản đồ, các công cụ GIS)