Cho e hỏi muốn sắp xếp câu hỏi trong bài tập theo thứ tự từ a-z trong word thì làm cách nào vậy ạ e cảm ơn rất nhiều ạ?

  1. Công nghệ thông tin

https://cdn.noron.vn/2023/08/12/441353873043717-1691806035.png
Từ khóa: 

ms word

,

công nghệ thông tin