Cho mình hỏi có ai lúc còn sinh viên đã có khoảng thời gian khó khăn trong năm nhất không ạ (kết quả năm đầu không tốt)?

  1. Giáo dục

Cho mình hỏi có ai lúc còn sinh viên đã có khoảng thời gian khó khăn lúc còn năm nhất không ạ (ý mình là kết quả năm đầu không tốt) nhưng sau đó lại có thành tích tốt?

Từ khóa: 

sinh viên

,

năm nhất

,

khó khăn

,

giáo dục

Năm nhất thành tích không tốt có lẽ vì bạn đang chưa quen với cách học trên đại học và lứa 2k3 vừa rồi dịch bệnh nên học online nhiều dẫn đến tiếp thu kiến thức bị động và không nhiều động lực để học. Sau đó kỳ 2 đi học trở lại, được đến trường học tập trực tiếp, chủ động trong việc học và thành tích đi lên là điều bình thường bạn nhé.

Năm nhất khó khăn cũng là vì bạn mới bắt đầu ở một môi trường mới, lạ lẫm, khác biệt và có nhiều điều mới muốn được khám phá nên tạm sao nhãng việc học. Dần dần thì kết hết hứng thú hoặc quen dần với môi trường mới bạn lại để tâm vào học tập và kết quả đạt được tốt hơn. 

Trả lời

Năm nhất thành tích không tốt có lẽ vì bạn đang chưa quen với cách học trên đại học và lứa 2k3 vừa rồi dịch bệnh nên học online nhiều dẫn đến tiếp thu kiến thức bị động và không nhiều động lực để học. Sau đó kỳ 2 đi học trở lại, được đến trường học tập trực tiếp, chủ động trong việc học và thành tích đi lên là điều bình thường bạn nhé.

Năm nhất khó khăn cũng là vì bạn mới bắt đầu ở một môi trường mới, lạ lẫm, khác biệt và có nhiều điều mới muốn được khám phá nên tạm sao nhãng việc học. Dần dần thì kết hết hứng thú hoặc quen dần với môi trường mới bạn lại để tâm vào học tập và kết quả đạt được tốt hơn. 

Nếu điểm năm 1 của em ko tốt thì hãy yên tâm ko chỉ có mình em thế đâu :)), ít nhất có chị đây. Năm nhất học các môn đại cương rất dễ chán, ko có hứng thú học hành, phương thức học thay đổi chưa làm quen được. Hãy nhanh tỉnh ngộ lại và sửa sai trong các năm 2-3-4 đi e nhé :)), rồi em sẽ có 1 bảng điểm ổn trở lên và 1 kiến thức nền cơ bản để bước vào Thị trg lao động 💪💪💪