1. Game

Chơi game có lợi hay không?

Từ khóa: chuyên lê khiết, game

Mấy game tiếng nước ngoài làm mình phải vô google dịch nên học được tiếng anh

Có kiếm tiền dx nếu làm stream trên yt,FB,tiktok.

Nhưng mà hại nhiều hơn lợi như cày nhiều nạp game,nghiện game gây bệnh tâm thần:) với mấy tay tt chơi game là chửi tùm lum như sạ v hay gặp game bậy bạ thì s :))

Trả lời

Mấy game tiếng nước ngoài làm mình phải vô google dịch nên học được tiếng anh

Có kiếm tiền dx nếu làm stream trên yt,FB,tiktok.

Nhưng mà hại nhiều hơn lợi như cày nhiều nạp game,nghiện game gây bệnh tâm thần:) với mấy tay tt chơi game là chửi tùm lum như sạ v hay gặp game bậy bạ thì s :))