Chơi game Ngọc Rồng có bị nghiện không?

  1. Game

Mấy đứa bạn nó rủ mình chơi game ngọc rồng, cho mình hỏi chơi game này có bị nghiện k nhỉ... Ai chơi rồi cho mình í kiến với...!?

Từ khóa: 

game online

,

ngọc rồng

,

game

GAME LÀ NGHIỆN

Trả lời

GAME LÀ NGHIỆN

Tùy theo mình phân phối tg như thế nào