Marketing online có phải đang là nghề rất phổ biến?

  1. Marketing

Từ khóa: 

marketing

,

marketing

Rất phổ biến và được coi trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì online marketing lại là yếu tố hàng đầu để tạo lợi thế cạnh tranh cũng như tăng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp. Hiểu đơn giản hơn thì bây giờ ai mà chẳng online vài tiếng/ngày, đánh vào yếu tố này thì marketing online sẽ được đón nhận rất nhiều.

Trả lời

Rất phổ biến và được coi trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì online marketing lại là yếu tố hàng đầu để tạo lợi thế cạnh tranh cũng như tăng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp. Hiểu đơn giản hơn thì bây giờ ai mà chẳng online vài tiếng/ngày, đánh vào yếu tố này thì marketing online sẽ được đón nhận rất nhiều.

Với góc nhìn của mình thì với sự phát triển, bùng nổ của Công nghệ thông tin và các phương triện truyền thông kỹ thuật số (digital nói chung); sự gắn bó của con người với các Mạng xã hội thì các Doanh nghiệp hiện nay đầu tư cho các kênh online càng lúc càng nhiều.

Cùng với đó thì các vị trí marketing online sẽ ngày càng phổ biến và có nhu cầu tuyển dụng khá nhiều từ doanh nghiệp.

Vâng đó là một nghề rất phổ biến trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam thì mới được chú ý gần đây.

Theo hiện tại thì chưa, nhưng sau theo xu hướng này chắc có
Makettinh