Chọn 2 bài báo có lỗi sai về phong cách học và chỉ ra lỗi sai đó ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bài báo 1:Nhãn Hưng Yên đang chờ “kho lạnh”, “lò nóng” của Hoàng Giang (Báo Kinh doanh và Tiếp thị(7-8-2015) Bố cục trình bày lộn xộn ,thiếu thuyết phục.Như sau đoạn giới thiệu nhãn Hưng Yên thì đoạn sau lại nói đến hạn chế trong việc sản xuất rồi lại đến sản lượng nhã hàng năm.Bố cục trình bày lộn xộn làm mất tập trung vào bài báo ,gây hiểu lầm cho bài báo từ hạn chế trong khâu sản xuất sang giới thiệu nhãn Hưng Yên.Đây là cách trình bày sai và thiếu khoa học trong trình bày nội dung bài viết. Bài báo 2:Lũa mỹ nghệ của nhà giáo –nghệ nhân Chu Văn Hồng của Thanh Huyền(Báo Giáo dục –số 84) Sau đoạn đầu giới thiệu về nghệ nhân Chu Văn Hồng và các tác phẩm lũa mĩ nghệ của ông thì người viết không hề phân tích hay đặt vấn đề mà tất cả các đoạn sau chỉ giới thiệu về lũa mĩ nghệ và các công đoạn sản xuất mà không hề nói về vấn đề chính. Đoạn kết thúc lại đánh giá giá trị vật trất và tinh thần của lũa mĩ nghệ mà không đánh giá vai tròcủa nghệ nhân Chu Văn Hồng.Đây là hiện tượng lạc đề ,sa đề khi viết báo.
Trả lời
Bài báo 1:Nhãn Hưng Yên đang chờ “kho lạnh”, “lò nóng” của Hoàng Giang (Báo Kinh doanh và Tiếp thị(7-8-2015) Bố cục trình bày lộn xộn ,thiếu thuyết phục.Như sau đoạn giới thiệu nhãn Hưng Yên thì đoạn sau lại nói đến hạn chế trong việc sản xuất rồi lại đến sản lượng nhã hàng năm.Bố cục trình bày lộn xộn làm mất tập trung vào bài báo ,gây hiểu lầm cho bài báo từ hạn chế trong khâu sản xuất sang giới thiệu nhãn Hưng Yên.Đây là cách trình bày sai và thiếu khoa học trong trình bày nội dung bài viết. Bài báo 2:Lũa mỹ nghệ của nhà giáo –nghệ nhân Chu Văn Hồng của Thanh Huyền(Báo Giáo dục –số 84) Sau đoạn đầu giới thiệu về nghệ nhân Chu Văn Hồng và các tác phẩm lũa mĩ nghệ của ông thì người viết không hề phân tích hay đặt vấn đề mà tất cả các đoạn sau chỉ giới thiệu về lũa mĩ nghệ và các công đoạn sản xuất mà không hề nói về vấn đề chính. Đoạn kết thúc lại đánh giá giá trị vật trất và tinh thần của lũa mĩ nghệ mà không đánh giá vai tròcủa nghệ nhân Chu Văn Hồng.Đây là hiện tượng lạc đề ,sa đề khi viết báo.